VULNERABLE WOMAN -

TRANSFORMATION


T R A N S F O R M A T I O N


de rug toegekeerd

armen strak
langs het lichaam

mezelf groter maken
zo klein als ik ben

transformeren
naar een groter ik

het lukt MIJ niet
ik sta stil……

Exprezziev - Serie 2016

Using Format