BEELDSPRAAK


Beeldspraak is figuurlijk taalgebruik ofwel een stijlfiguur. De gedachte aan een bepaald iets roept gedachten aan andere zaken op die een overeenkomst hebben met het onderwerp. Deze cognitief ervaren overeenkomst noemt men associatie. Beeldspraak is een vorm van associatie.


Serie 2017

'Het hoofd boven het maaiveld uitsteken'

×

'Het hoofd boven het maaiveld uitsteken'

×

'Beter 10 vogels in de lucht dan.....'

×

'Beter 10 vogels in de lucht dan.....'

×
Using Format